; charset=UTF-8" />
travesti ankara travesti ankara travestileri istanbul travesti istanbul travestileri eskişehir travesti eskişehir travesti izmir travesti travesti
ankara travesti
istanbul travesti
ankara travesti istanbul travesti travesti şişli travesti
GetResponse

travesti travestiler istanbul travesti istanbul travestileri ankara travestileri ankara travesti escort bayanlar travesti travestiler antalya travesti

Posts Tagged ‘GetResponse’

當你失去Email名單的時候,你會......

星期二, 五月 6th, 2014

 

經營網路行銷一段時間的人都知道

Email名單可以說是網路事業最重要的資產之一

甚至可以說是網路事業的「命脈

 

但萬一有一天你失去了這個命脈

你可以想像你的事業會變成什麼樣嗎?

 

大約一個星期之前

許多網路行銷人使用的自動回覆信系統服務商GetResponse遇到駭客攻擊

導致網站掛點、無法正常登入和使用

換句話說,就是沒有辦法讓人加入名單、也沒辦法寄出任何一封信!!

 

這樣的情況,是我從2009年8月25日開始用GetResponse以來第一次遇到!

而且這樣的情況持續了好幾天,中途曾經恢復運作,但沒兩天又掛點了

直到我寫這篇文章的現在,還沒有修復......

 

因為GetResponse無法使用,不論是中文世界或英文世界,可以說是哀鴻遍野

許多網路行銷人因為不能發信,所以無法創造收入

還有人剛好遇上產品發售期,因為不能寄信,佈局全亂了(我的好友星洆老師也是其一)

 

這段「空窗期」,搞的人心惶惶

有些人正面看待這件事,變得更加珍惜「可以發信」的時候

有些人悲觀看待,卻也激起了危機意識,深怕萬一GetResponse沒有保住資料

辛苦建立的名單資料庫就全都付之一炬,所以開始有「名單備份」的意識產生

 

而我則開始思索,是不是可以有其他的方式來開創新局、創造收入?

(繼續閱讀…)

電子郵件行銷系統(GetResponse)教學影片正式推出!

星期三, 七月 14th, 2010

 

長期閱讀我部落格的讀者們都很清楚

建立名單網路行銷上非常重要的一環

 

但「工欲善其事,必先利其器」

在我們建立名單的過程中

有一個好的工具是很重要的

 

今天要和你分享的

就是建立名單的一個關鍵工具-電子郵件行銷系統

或是也可以稱做-自動回覆系統

 

如果你閱讀我部落格一段時間

我相信你對這並不陌生

 

我目前建立電子郵件名單所使用的工具就是這個

這在國外已經行之有年

而且提供服務的廠商非常多

但國內目前尚未看到相關應用軟體和服務出現

 

雖然國外提供此服務的廠商很多

但絕大多數都只適用於英文

如果輸入中文字,有極大部分會出現亂碼

 

在我花了許多時間與金錢去嘗試

尋覓了很久,期間換過多套系統

總算找到這套可以正常顯示中文

發信進入收件匣機率近乎百分之百的系統!

(繼續閱讀…)