; charset=UTF-8" />
travesti ankara travesti ankara travestileri istanbul travesti istanbul travestileri eskişehir travesti eskişehir travesti izmir travesti travesti
ankara travesti
istanbul travesti
ankara travesti istanbul travesti travesti şişli travesti
建立團隊

travesti travestiler istanbul travesti istanbul travestileri ankara travestileri ankara travesti escort bayanlar travesti travestiler antalya travesti

Posts Tagged ‘建立團隊’

打造價值型事業必備的「領導鐵律」

星期五, 十二月 3rd, 2010

 

之前曾經分享過一段影片

主題為:收入型事業V.S.價值型事業

 

這讓想在網路上創業或賺錢的朋友

可以在啟動之前有一個明確的方向與藍圖

 

而這段影片上線後

我發現滿多讀者和學員都有意想發展價值型事業

 

如果要發展價值型事業

一個和收入型事業很大的差別在於:你需要建立團隊

 

要建立一個優秀的團隊

領導力就是你必須學習的重要課題!

 

所以我想和你分享一個很重要的觀念

我們姑且把它稱為:領導鐵律

(繼續閱讀…)