; charset=UTF-8" />
travesti ankara travesti ankara travestileri istanbul travesti istanbul travestileri eskişehir travesti eskişehir travesti izmir travesti travesti
ankara travesti
istanbul travesti
ankara travesti istanbul travesti travesti şişli travesti
如何運用EDM行銷快速提升業績(Part4)-EDM內容如何設計?

travesti travestiler istanbul travesti istanbul travestileri ankara travestileri ankara travesti escort bayanlar travesti travestiler antalya travesti

如何運用EDM行銷快速提升業績(Part4)-EDM內容如何設計?

转换成简体

 

 

我們昨天探討了寄件主旨的重要性與一些撰寫原則

當你寫出能夠吸引目標客戶的標題

吸引他點擊進入你的EDM

 

接下來的重點,就是你的EDM內容了...

 

這是目標客戶打開信件後,決定是不是要點擊進入你網站的依據

 

EDM內容設計有幾個重點需要注意

 

1.盡量使用純文字內容

曾經有一段時間,廣告主開始注重EDM設計

大量使用圖片,把EDM設計的美美的,非常搶眼

那時候相較於沒什麼設計的EDM來說

這樣的視覺設計,的確有助於提升業績!

 

不過直到最近這一兩年,因為廣告信氾濫,圖片被擋信的機率大增

 

以我的經驗來說,EDM有使用圖片的,幾乎很難發進收件匣

都是掉到垃圾信件匣佔了絕大多數

有些甚至連垃圾信件匣都進不去,就被直接封鎖了...

 

即使你沒被直接封鎖,但掉到垃圾信件匣的信件,點開之後圖片也未能正常顯示

預設會把圖片封鎖,除非收件者自行點擊「顯示圖片」

不然我們做的圖片再美,都沒辦法被看到!!

 

所以很重要的一點,我建議你的EDM內容,最好使用純文字

就連字的顏色、大小都不要修改

這樣可以減低被擋信的機率,務必記得!

 

2.EDM文案越簡單越好

EDM的目的是讓開信的目標客戶,能點擊EDM內的連結到網站上瀏覽

而不是向目標客戶說明你提供的產品或服務內容!!

 

這一點是很多廣告主容易犯的錯誤,他們往往在EDM說明太多

導致目標客戶看完文案後不進入網站瀏覽...

 

永遠要記得,EDM文案就是要引導目標客戶

讓他到網站去,網站才是用來成交或是要求目標客戶採取行動的地方!

 

所以一般我寫的EDM文案,會用簡單的幾行字

可能是兩到三行,延伸我的寄件主旨

 

你可以把寄件主旨視為標題、EDM文案視為「副標題

補充說明標題的不足...

 

這部分一樣是「講七分、保留三分

讓目標客戶看完後,迫不及待想要進入網站一探究竟!!

 

3.超連結最好只用一個

同樣是為了降低被擋信的機率

你的EDM內容最好一次只用一個超連結

因為超連結的數量越多,被擋的機會也越高

 

甚至我會建議使用轉址,或稱為短網址(例如:http://bit.ly)

使用此服務的好處是一方面可以統計被點擊的次數

另外也可以在某一程度上防止你的網址被各大信箱列入黑名單

 

以上三點是EDM內容設計的一些重點提示

如果有任何不清楚的地方歡迎留言

祝    網路事業圓滿成功

Terry 傅靖晏

 

Tags: , , , ,

目前有 8,932 位讀者看過這篇文章

相關文章:

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home2/terryimt/public_html/addondomains/terryfu.com/subdomains/blog/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273