; charset=UTF-8" />
travesti ankara travesti ankara travestileri istanbul travesti istanbul travestileri eskişehir travesti eskişehir travesti izmir travesti travesti
ankara travesti
istanbul travesti
ankara travesti istanbul travesti travesti şişli travesti
如何用最快、最短的時間在網路上賺到錢?

travesti travestiler istanbul travesti istanbul travestileri ankara travestileri ankara travesti escort bayanlar travesti travestiler antalya travesti

如何用最快、最短的時間在網路上賺到錢?

转换成简体

 

 

讀者提問:如何用最快、最短的時間在網路上賺到錢,不論多少而且有無限複製的功能?

 

我想這是很多人感興趣的一個主題

這次問卷調查有好幾位都是問類似的問題...

 

但不一樣的是

絕大多數人是希望在短時間內賺到大錢!

 

這位讀者的提問我想就更為精準些

他不僅把重點放在最快、最短時間賺到錢的方法

 

更重要的是

他要的不是像一般人說的大錢

而是「不論多少但要有無限複製的功能」!

 

這兩者有什麼差別?

 

如果你是一位網賺新手

一開始就想要在短時間內賺到「大錢」

那其實是不切實際的...

 

你聽到幾乎所有短時間內創造大量業績、賺到很多錢的案例

都是在「一定基礎」上完成的!

 

如同線上研討會時我們提到的

打造成功網路事業的其中一個關鍵就是

讓自己在最短時間內、用最簡單的方法、先產生收入

 

要想在網路上賺錢

第一筆收入是非常重要的!

 

當你能夠成功賺到第一筆錢(不論這筆錢是多、是少)

你就有可能賺到第二筆、第三筆甚至更多...

 

關鍵在於這模式是否可以被複製

 

那到底什麼樣的方式可以快速賺到錢

而且可以無限複製呢?

 

記得我們上一篇文章提到的自動賺錢部落格嗎?

 

我認為這就是最容易複製的一種網路賺錢方法!

 

只要在一開始做一些研究和設定

後面的運作可以說是全自動的

你可以用同樣的方法做出無限多個像這樣的自動賺錢機器

 

每一個自動部落格產生的收益不需要很大

但只要做出一定的量

你的收入將很可觀!

 

如同我五月做了一個自動部落格

八月的時候這個部落格產生的收入是30.74美金!

 

這樣的收入看起來好像沒什麼

但這模式是可以被複製的!

 

如果一個自動部落格一個月能賺到30塊美金

你有沒有想過如果做十個會怎麼樣?

一百個又會是如何呢?

 

前一篇文章我們講過

對於網賺新手來說

我認為自動賺錢部落格是最簡單有效的網賺方法

而自動賺錢部落格又擁有可以被無限複製的特色

 

所以我想答案已經很明顯了...

 

但問題在於

你知道要怎麼做出成功的自動賺錢部落格嗎?

 

以及更重要的是

你開始採取行動了嗎?

 

Terry 傅靖晏

 

Tags: , , , ,

目前有 8,356 位讀者看過這篇文章

相關文章:

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home2/terryimt/public_html/addondomains/terryfu.com/subdomains/blog/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273